Vanuit mens-perspectief

  1. Onbewust verbonden. Een baby is onbewust, maar nog één met het alles, noem het: de Bron, God, het Universum, de Eenheid.  Een baby is verbonden, maar zich niet bewust dat het daar één mee is.
  2. Onbewust afgescheiden. Daarna ontwikkel je als kind van nature een ego. Je scheidt jezelf af. Je ontwikkelt een unieke identiteit. Dit is geheel natuurlijk en heb je ook nodig om op aarde te leven. Je identificeert jezelf met je menselijke vorm. En ziet jezelf als een losstaande individu van al het andere leven. Je gaat volledig op in de materie. Je hebt jezelf afgescheiden en bent je onbewust van het feit, dat jij nog onderdeel bent van de Eenheid (het spirituele).
  3. Bewust afgescheiden.Tot er een dag komt (voor de één in dit leven voor de ander in een ander leven), waarop er iets in jezelf begint te knagen. Dit kenmerkt zich vaak door een levensfase waarin je vastloopt; een crisis. Het ego-bestaan waarin je zo opgaat in de materie, voldoet niet meer. Het vervult je niet, het voelt leeg. Je wordt je bewust dat die leegte (die ontstaan is doordat je je hebt afgescheiden van de Bron) je niet vervuld met wat er in de buitenwereld te vinden is. Dit noemen ze ook wel het moment  van ‘wakker worden’. Je gaat op zoek, omdat je weet dat je iets mist. Je wilt je weer verbonden voelen met het gevoel van ‘eenheid’. Het gevoel van ’thuis’. Je gaat ‘op zoek naar jezelf’. Je weet inmiddels dat hetgeen je zoekt niet in de materie/de buitenwereld te vinden is. Daarom ga je op zoek in jezelf en keer je met je aandacht naar binnen. Je innerlijke reis begint.. (lees hiervoor de FAQ ‘Fasen kenmerkend voor spirituele ontwikkeling’).
  4. Bewust verbonden. De laatste fase is dat je in jezelf herkent wie jij ten diepste bent. Dat je bewust bent van je ware essentie – het goddelijke in jou -, terwijl je in de individuele vorm leeft als mens op aarde. Je verenigt in jezelf ‘de hemel’ met het ‘aardse’. Dit wordt dan een ‘Verlicht Mens’ genoemd. Je bent bewust verbonden met de Eenheid, terwijl je leeft in de menselijke vorm als individu.

Een bekende metafoor is de volgende: een oceaan kun je zien als de eenheid. Het is één geheel. Maar een oceaan bestaat uit verschillende golven (individuele mensen), die op zichzelf denken dat ze een losse golf zijn. Maar, vergeten zijn dat ze in wezen zijn verbonden met de oceaan, en dat ze onderdeel van de oceaan zijn. Ze ZIJN de oceaan. Dat is waar spirituele ontwikkeling over gaat. Dat je gaat herkennen dat jij onderdeel bent van iets groters. Jij bent onderdeel van het geheel. De Bron. God. Puur Bewustzijn.