Inspiratie2023-09-07T14:25:28+02:00

Online Inspiratieplek voor Lichtwerkers

Welkom!

Sinds wij aan onze innerlijke reis – de reis van ons hart – begonnen, hebben wij een hoop geleerd, gezien en gelezen. We weten als geen ander hoe waardevol kennis op je pad kan zijn om nieuwe inzichten op te doen of om jezelf en het leven op een dieper niveau te begrijpen. Daarom geven wij mensen die we begeleiden regelmatig ter inspiratie een boeken- of kijktip. Maar we geloven dat anderen daar ook baat bij kunnen hebben.

Op deze plek delen we daarom kennis, tips en ervaringen die wij op ons pad hebben opgedaan en die jou als lichtwerker wellicht ook kunnen helpen op het pad van jouw hart. Neem gerust een kijkje of er iets voor je tussenzit en stel ons zeker een vraag als het antwoord wat je zoekt er niet bij staat!

Jeffrey & Anouk

Boekentips

Een greep uit de boeken die ons het meest hebben geïnspireerd en geraakt:

Spirituele ontwikkeling
Eckhart Tolle, De kracht van het Nu
Eckhart Tolle, Een Nieuwe Aarde
Jan Geurtz, Verslaafd aan denken
Steve Hagen, Boeddhisme in alle eenvoud
Susan Smit, De wijsheid van de heks

Christusbewustzijn
Pamela Kribbe, Gesprekken met Jeshua
Pamela Kribbe, Bezield leven
Pamela Kribbe, Op weg naar een Nieuwe Tijd
Paul Ferrini, Liefhebben zonder voorwaarden

Familiesystemen
Els van Steijn, de Fontein

Spirituele romans
Paulo Coelho, The Alchemist
Paulo Coelho, Manuscript uit Accra
James Redfield, De Celestijnse Belofte
Tijn Touber, Time Bender
Susan Smit, De heks van Limbricht

Mannelijkheid, Vrouwelijkheid & Seksualiteit
Pamela Kribbe, De verboden vrouw spreekt
Pamela Kribbe, De verboden man spreekt
Ton van der Kroon, Heilige Relaties, Heilige Seksualiteit
Ton van der Kroon, Heel de wereld (serie)
Ton van der Kroon, Boek der liefde
Ton van der Kroon, De terugkeer van de koning
Ton van der Kroon, De mystieke roos
Jan Geurtz, Verslaafd aan liefde
Jan Geurtz, Bevrijd door liefde

Esoterie
A. Meurois-Givaudan & Daniel Meurois, Herinneringen van Essenen
Hans Stolp, Jezus van Nazareth
Hans Stolp, Jezus de Meester
Elisabeth Haich, Inwijding
Gerd Ziegler, Spiegel van de Ziel (over Crowley’s Toth Tarot)
Guido Wernink & Sarah Leers, Human Design: de blauwdruk van je leven

Multidimensionaliteit
Barbara Marciniak, Brengers van de Dageraad (lessen van de Pleiaden)

Helende artiesten

 • Deva Premal (& Miten)

 • Snatam Kaur

 • Fia

 • Ajeet

 • Stef Bos

 • The Wanderer

 • East Forest

 • Sacred Earth

 • Alexia Chellun

 • Enya

 • Craig Pruess & Ananda

 • Tijn Touber (The Game of Life)

 • Nessi Gomes

 • HAEVN

Blog

Wil je leren of geïnspireerd raken van de ervaringen en lessen die wij op ons eigen pad zijn tegengekomen? Lees dan onze persoonlijke verhalen.

Veelgestelde vragen

Een ziel, wat is dat eigenlijk?2023-07-14T12:10:14+02:00

Wij zien de ziel als het goddelijke deel van jou wat verbonden is met de Eenheid (het Al, de Bron, God, het Leven, het Universum, Bewustzijn) en wat geïncarneerd is in je menselijke lichaam op aarde. Een metafoor om ‘de ziel’ uit te leggen is bijvoorbeeld vanuit de zon. Je zou kunnen zeggen dat de zon, ‘God’ is en dat de ziel een zonnestraal is. Deze straal, ís in feite de Zon, want het is onderdeel ervan. Maar het is ook zichtbaar als een unieke straal, een individueel deel van het Goddelijke. (Kijktip: Matías de Stefano).

Pamela Kribbe beschrijft in één van haar boeken dat de ziel bestaat uit een ‘wetend’ en ‘ervarend’ deel. Het wetende deel, zou je ook als je ‘Hogere Zelf’ kunnen zien. Het is dat deel wat niet op Aarde geïncarneerd (stoffelijk en zichtbaar) is en in de onzichtbare wereld verbonden is met de Eenheid (onstoffelijk en onzichtbaar). Het ervarende deel is het deel van de ziel wat in jou als mens geïncarneerd is. Met als doel om hier op Aarde te leren en te ervaren. Deze ervaringen doe je op via je menselijke vorm: je lichaam en je persoonlijkheid.

Wij geloven dus dat de Goddelijke essentie in ieder mens zit. God zit dus niet buiten jou, maar in jou. Jij bént ‘God’, Bewustzijn, het Leven of hoe je het wilt noemen. Dat maakt dus ook dat ieder van ons (en al het leven dus ook dieren, planten, de aarde, natuur etc.) in essentie ook met elkaar verbonden is.

“The truth is you don’t have a life. You ARE life.”

– Eckhart Tolle –

Als ik me spiritueel ontwikkel, heb ik dan geen pijnlijke emoties meer?2023-07-14T12:10:39+02:00

Nee, dat is niet wat spirituele ontwikkeling is. Emoties en pijn zijn een wezenlijk onderdeel van ons mens zijn. Het zijn ervaringen die horen bij het menselijke leven. Ze helpen ons groeien. Ze helpen ons ontdekken wie we zijn. Het zijn boodschappers, waar we van kunnen leren. Het zijn ervaringen die het leven kleur geven.

Een belangrijke misvatting als je jezelf spiritueel of innerlijk ontwikkelt is dat je bijvoorbeeld altijd licht en liefde ervaart. Dat je alles aan zou moeten kunnen en dat je nergens last van hebt. Dat je geen angst of boosheid meer ervaart. Dat is niet waar innerlijke ontwikkeling over gaat. Innerlijke ontwikkeling gaat er juist over om het aardse leven te accepteren zoals het is. Je hart te openen voor alle aspecten van het leven. In jezelf en op aarde. Het licht en donker. Hoogte én dieptepunten. Het leven mag lastig zijn, het leven mag pijn doen. Het gaat erom dat je begripvol naar jezelf als mens bent en erkent wat je in het hier en nu ervaart.

Dus ook als je ‘negatieve’ gedachten hebt, verdriet, boosheid, jaloezie of wat dan ook ervaart. Het gaat erover dat je die ervaringen erkent als onderdeel van het mens-zijn en dat die erbij horen. Waar we last van hebben is dat we ons als mensen daar meestal tegen verzetten. We willen geen pijn ervaren. Heel menselijk overigens! Soms is de pijn zo groot of is het in dat moment niet mogelijk om de emotie ten volle te ervaren. Dit verzet zorgt er alleen wel voor dat we nog meer spanning ervaren. Hierdoor kan de emotie niet door stromen en zet zich vast in het lichaam. Mensen ervaren hierdoor juist onrust. Ook zou je het verzet (wat vaak onbewust is) eigenlijk kunnen zien als een vorm van zelfafwijzing omdat dit deel van jou (die emotie of gedachten) er niet mag zijn.

Innerlijke ontwikkeling gaat er over dat je bewust wordt van dit onderdrukkingsmechanisme en dat je erkent wat je voelt. Je staat jezelf toe dat je iets moeilijk of pijnlijk mag vinden. Deze acceptatie zorgt voor ruimte en ontspanning in jezelf. En in die ontspanning kun je uiteindelijk weer de verbinding met de Bron van licht en liefde voelen, die altijd in jezelf aanwezig is.

Volgens welke fasen ontwikkelt een mens of ziel zich?2023-07-14T12:11:05+02:00

Vanuit mens-perspectief

 1. Onbewust verbonden. Een baby is onbewust, maar nog één met het alles, noem het: de Bron, God, het Universum, de Eenheid.  Een baby is verbonden, maar zich niet bewust dat het daar één mee is.
 2. Onbewust afgescheiden. Daarna ontwikkel je als kind van nature een ego. Je scheidt jezelf af. Je ontwikkelt een unieke identiteit. Dit is geheel natuurlijk en heb je ook nodig om op aarde te leven. Je identificeert jezelf met je menselijke vorm. En ziet jezelf als een losstaande individu van al het andere leven. Je gaat volledig op in de materie. Je hebt jezelf afgescheiden en bent je onbewust van het feit, dat jij nog onderdeel bent van de Eenheid (het spirituele).
 3. Bewust afgescheiden.Tot er een dag komt (voor de één in dit leven voor de ander in een ander leven), waarop er iets in jezelf begint te knagen. Dit kenmerkt zich vaak door een levensfase waarin je vastloopt; een crisis. Het ego-bestaan waarin je zo opgaat in de materie, voldoet niet meer. Het vervult je niet, het voelt leeg. Je wordt je bewust dat die leegte (die ontstaan is doordat je je hebt afgescheiden van de Bron) je niet vervuld met wat er in de buitenwereld te vinden is. Dit noemen ze ook wel het moment  van ‘wakker worden’. Je gaat op zoek, omdat je weet dat je iets mist. Je wilt je weer verbonden voelen met het gevoel van ‘eenheid’. Het gevoel van ’thuis’. Je gaat ‘op zoek naar jezelf’. Je weet inmiddels dat hetgeen je zoekt niet in de materie/de buitenwereld te vinden is. Daarom ga je op zoek in jezelf en keer je met je aandacht naar binnen. Je innerlijke reis begint.. (lees hiervoor de FAQ ‘Fasen kenmerkend voor spirituele ontwikkeling’).
 4. Bewust verbonden. De laatste fase is dat je in jezelf herkent wie jij ten diepste bent. Dat je bewust bent van je ware essentie – het goddelijke in jou -, terwijl je in de individuele vorm leeft als mens op aarde. Je verenigt in jezelf ‘de hemel’ met het ‘aardse’. Dit wordt dan een ‘Verlicht Mens’ genoemd. Je bent bewust verbonden met de Eenheid, terwijl je leeft in de menselijke vorm als individu.

Een bekende metafoor is de volgende: een oceaan kun je zien als de eenheid. Het is één geheel. Maar een oceaan bestaat uit verschillende golven (individuele mensen), die op zichzelf denken dat ze een losse golf zijn. Maar, vergeten zijn dat ze in wezen zijn verbonden met de oceaan, en dat ze onderdeel van de oceaan zijn. Ze ZIJN de oceaan. Dat is waar spirituele ontwikkeling over gaat. Dat je gaat herkennen dat jij onderdeel bent van iets groters. Jij bent onderdeel van het geheel. De Bron. God. Puur Bewustzijn.

Welke fasen kenmerkt het pad van spirituele of bewustzijnsontwikkeling?2023-07-14T12:11:55+02:00

Veelal schudt iets in je leven je wakker. Een burn-out, verlies, ziekte, een crisis of iets anders. Iets wat je uitnodigt om de weg naar binnen te gaan maken, jezelf te onderzoeken, om te begrijpen wie of wat je ten diepste bent. Bewustzijnsontwikkeling gaat door een aantal fasen:

 1. Bewustwording Ego. Je leert je ego-patronen of ‘mens-delen’ herkennen (gedrag, gedachten en emoties) als onbewuste mechanismen, en je wordt je bewust dat je dat in essentie niet bent. Je ontdekt dat je het bewustzijn, de waarnemer in jezelf bent, die zich bewust is van het gedrag, gedachten en emoties die het ervaart. Het zijn ervaringen in je bewustzijn, maar je bént die ervaringen niet.
 2. Afwijzen Ego. Als je je bewust wordt van je menselijke delen (je ego), komt er een moment dat het ego zichzelf gaat veroordelen. Dit wordt ‘dissociatie’ genoemd. Hierin ontwikkelen mensen ook vaak een ‘spiritueel ego’. Een ‘nieuw’ ego die voldoet aan de nieuwe regeltjes van ‘spiritueel zijn’. “Alles moet altijd licht en liefde zijn”. Of “ik moet elke dag 1 uur mediteren”. “Spiritualiteit is beter dan het Aardse’. Terwijl het in feite nog steeds een vorm van ego is. In deze fase heb je dat spirituele ego te leren kennen en te leren je eigen ego niet te veroordelen.
 3. Begrip voor Ego. Daarna heb je te leren om vanuit je hart naar je ego te kijken. Door begrip te hebben voor je eigen ego. Je geeft jezelf aandacht. En leert liefde en begrip hebben voor je eigen menselijkheid. Voor je lichaam, je gedachten, je emoties. Je onbewuste schaduwstukken. Zoals een ouder liefde en begrip heeft voor een kind. Je leert de behoeften van je ego te erkennen. Te vervullen. En jezelf, jouw mens, lief te hebben zonder voorwaarden. Je brengt je schaduwstukken (als onderdeel van het Goddelijke) in het licht van Bewustzijn.
 4. Je Mens en Ziel verbinden. Je verbindt je hart met je hoofd. Je ziel wil zich via het ego – jouw menselijke vorm – op aarde manifesteren. Je leert om deze twee delen samen te laten spelen. Je ziel heeft het lichaam en de persoonlijkheid nodig om zijn zielstaak op aarde te vervullen. Door deze twee delen van jezelf in liefde te verenigen, ontstaat de ‘Hemel op Aarde’.

Bewustzijnsontwikkeling is een geleidelijk proces. Er is hiervoor geen quick-fix. Deze ontwikkeling kost tijd en gaat met vallen en opstaan. Het vraagt herhaling. Liefdevolle aandacht. Dus geef jezelf de tijd. Wees niet te streng. Heb plezier in de reis! Leer, geniet, lach, vloek, laat jezelf mens zijn. Geef jezelf de tijd om te veranderen. Je lichaam om te wennen aan nieuwe patronen, geheelde emoties en andere energieën die je ervaart. Het is geen wedstrijd. Je hoeft alleen maar in het hier en nu aanwezig te zijn met wat er is en alles wat je ervaart te omarmen. Je bent al goed, zoals je bent. In het hier en nu. Altijd.

‘Het gaat er niet om de beste versie van jezelf te worden, maar te zijn wie je ten diepste bent’.

Wat is het verschil tussen persoonlijke en spirituele ontwikkeling?2023-07-14T12:12:19+02:00

Wat is persoonlijke ontwikkeling?

Voor ons is persoonlijke ontwikkeling allereerst een breder begrip dan spirituele ontwikkeling, waaronder van alles wordt geschaard. Wij zien persoonlijke ontwikkeling vooral als ontwikkeling die gericht is op het leren herkennen, erkennen en ontwikkelen van de eigen ‘persoonlijkheid’ (je ego). Denk aan het begrijpen van je talenten, valkuilen, waarden, overtuigingen etc. Persoonlijke ontwikkeling is daarmee vooral gericht op het ontwikkelen van bijvoorbeeld een andere manier van denken, anders omgaan met emoties of het aanleren van ander gedrag. Zeker op het begin van je ontwikkelingspad, is deze kennis vaak heel waardevol. Je kunt met persoonlijke ontwikkeling uiteraard soms ook op diepere lagen komen, maar veelal helpt persoonlijke ontwikkeling je vooral ook om een ‘effectiever ego’ te ontwikkelen. Dat kan voor de korte termijn heel handig zijn. Je kunt bijvoorbeeld ineens pro-actiever gedrag inzetten. Of jezelf beter uitspreken. Je kunt je persoonlijkheid op een gegeven moment goed kennen, maar dat wil niet zeggen dat je een dieper besef van jezelf hebt ontwikkeld. Dat is waar spirituele ontwikkeling om de hoek komt kijken.

Wat is spirituele ontwikkeling?

Spirituele ontwikkeling gaat er in feite over dat je herkent dat je niet je persoonlijkheid en lichaam (dus je ego/vorm) bent, maar dat er iets diepers, iets wezenlijkers in je schuilt wat de essentie is van alles. Dit is bewustzijn. Daarom wordt spirituele ontwikkeling ook wel bewustzijnsontwikkeling genoemd. Het brengt je naar de essentie van datgene wat jij in essentie bent. Namelijk puur bewustzijn. Datgene wat in alles en iedereen dat leeft aanwezig is. De bron van al het leven. Het is de ‘energie’ (je spirit, je ziel) die zich manifesteert in de ‘materie’ (je vorm: lichaam + persoonlijkheid). Juist dat onderscheid maken (en dat in jezelf herkennen), hoort bij spirituele ontwikkeling. Bij spirituele ontwikkeling leer je dus niet een ‘effectiever ego’ aan, maar dat je niet je ego bent en dat je gedrag kunt inzetten wat op dat moment in je opkomt vanuit een diepere laag van jezelf. Namelijk vanuit je bewustzijn. Je laat het Leven dan door je heen stromen. Je ziel, je intuïtie wijst je dan de weg.

Kun je meer vertellen over wat een Hartwerker is?2023-07-14T12:12:59+02:00

Een Hartwerker is volgens ons iemand die verlangt naar een leven vanuit het hart, met meer vrijheid, vreugde en voldoening. Ze hebben vaak de behoefte om meer in verbinding te leven met de natuur. Ze wijken met hun visie op werk en leven af van de status quo. Ze zijn hier om iets nieuws te brengen. Iets wat de wereld ten positieve verandert. Vaak worden deze mensen ook wel Lichtwerker genoemd; mensen die hier zijn om meer licht op aarde te brengen.

Hierbij enkele andere kenmerken:

 1. Ze hebben vaak van jongs af aan het gevoel ‘anders’ te zijn.
 2. Zijn anti-autoritair en hebben moeite om in bestaande, hiërarchische organisatie-structuren hun draai te vinden.
 3. Ze voelen zich vaak aangetrokken tot een vorm van dienstverlening waarin zij hun hart kwijt kunnen. Vaak in gebieden gerelateerd aan mens en natuur. Denk aan rollen als adviseur, leraar, arts, coach, therapeut, kunstenaar, hulpverlener etc. Ook al werken ze in een ander vakgebied, de drang om hier iets mee te doen, leeft.
 4. Zijn fijngevoelig en inlevend van aard.
 5. Voelen zich aangetrokken tot spiritualiteit en het vinden van antwoorden op levensvragen.
 6. Hebben een natuurlijk respect voor het leven (mens, dier en natuur).

De boeken ‘Gesprekken met Jeshua’ en ‘Bezield leven’ van Pamela Kribbe raden wij aan als je meer wilt lezen over (Hart-) ‘Lichtwerkers’.

Blijf op de hoogte

Ga naar de bovenkant