Wij zien de ziel als het goddelijke deel van jou wat verbonden is met de Eenheid (het Al, de Bron, God, het Leven, het Universum, Bewustzijn) en wat geïncarneerd is in je menselijke lichaam op aarde. Een metafoor om ‘de ziel’ uit te leggen is bijvoorbeeld vanuit de zon. Je zou kunnen zeggen dat de zon, ‘God’ is en dat de ziel een zonnestraal is. Deze straal, ís in feite de Zon, want het is onderdeel ervan. Maar het is ook zichtbaar als een unieke straal, een individueel deel van het Goddelijke. (Kijktip: Matías de Stefano).

Pamela Kribbe beschrijft in één van haar boeken dat de ziel bestaat uit een ‘wetend’ en ‘ervarend’ deel. Het wetende deel, zou je ook als je ‘Hogere Zelf’ kunnen zien. Het is dat deel wat niet op Aarde geïncarneerd (stoffelijk en zichtbaar) is en in de onzichtbare wereld verbonden is met de Eenheid (onstoffelijk en onzichtbaar). Het ervarende deel is het deel van de ziel wat in jou als mens geïncarneerd is. Met als doel om hier op Aarde te leren en te ervaren. Deze ervaringen doe je op via je menselijke vorm: je lichaam en je persoonlijkheid.

Wij geloven dus dat de Goddelijke essentie in ieder mens zit. God zit dus niet buiten jou, maar in jou. Jij bént ‘God’, Bewustzijn, het Leven of hoe je het wilt noemen. Dat maakt dus ook dat ieder van ons (en al het leven dus ook dieren, planten, de aarde, natuur etc.) in essentie ook met elkaar verbonden is.

“The truth is you don’t have a life. You ARE life.”

– Eckhart Tolle –