Nee, dat is niet wat spirituele ontwikkeling is. Emoties en pijn zijn een wezenlijk onderdeel van ons mens zijn. Het zijn ervaringen die horen bij het menselijke leven. Ze helpen ons groeien. Ze helpen ons ontdekken wie we zijn. Het zijn boodschappers, waar we van kunnen leren. Het zijn ervaringen die het leven kleur geven.

Een belangrijke misvatting als je jezelf spiritueel of innerlijk ontwikkelt is dat je bijvoorbeeld altijd licht en liefde ervaart. Dat je alles aan zou moeten kunnen en dat je nergens last van hebt. Dat je geen angst of boosheid meer ervaart. Dat is niet waar innerlijke ontwikkeling over gaat. Innerlijke ontwikkeling gaat er juist over om het aardse leven te accepteren zoals het is. Je hart te openen voor alle aspecten van het leven. In jezelf en op aarde. Het licht en donker. Hoogte én dieptepunten. Het leven mag lastig zijn, het leven mag pijn doen. Het gaat erom dat je begripvol naar jezelf als mens bent en erkent wat je in het hier en nu ervaart.

Dus ook als je ‘negatieve’ gedachten hebt, verdriet, boosheid, jaloezie of wat dan ook ervaart. Het gaat erover dat je die ervaringen erkent als onderdeel van het mens-zijn en dat die erbij horen. Waar we last van hebben is dat we ons als mensen daar meestal tegen verzetten. We willen geen pijn ervaren. Heel menselijk overigens! Soms is de pijn zo groot of is het in dat moment niet mogelijk om de emotie ten volle te ervaren. Dit verzet zorgt er alleen wel voor dat we nog meer spanning ervaren. Hierdoor kan de emotie niet door stromen en zet zich vast in het lichaam. Mensen ervaren hierdoor juist onrust. Ook zou je het verzet (wat vaak onbewust is) eigenlijk kunnen zien als een vorm van zelfafwijzing omdat dit deel van jou (die emotie of gedachten) er niet mag zijn.

Innerlijke ontwikkeling gaat er over dat je bewust wordt van dit onderdrukkingsmechanisme en dat je erkent wat je voelt. Je staat jezelf toe dat je iets moeilijk of pijnlijk mag vinden. Deze acceptatie zorgt voor ruimte en ontspanning in jezelf. En in die ontspanning kun je uiteindelijk weer de verbinding met de Bron van licht en liefde voelen, die altijd in jezelf aanwezig is.