Mijn ervaringen

In het afgelopen half jaar heb ik een individueel coachtraject doorlopen bij Anouk. Van tevoren was ik altijd een beetje bang dat coaching iets zweverigs zou zijn. Zo heb ik het gelukkig helemaal niet ervaren, dankzij Anouk. Van tevoren zag ik soms tegen de gesprekken op omdat ik dacht dan moet ik nadenken over wat ik nou wil en dat weet ik juist niet (te benoemen). Tijdens en na de gesprekken had ik juist een fijn/opgelucht gevoel. Anouk hielp mij daarbij zeer professioneel. Ik kende haar al maar zij wist een goede balans te creëren tussen enerzijds het vertrouwde gevoel omdat ik haar al kende en anderzijds het professionele gevoel van een coach die aan het werk is. Anouk luisterde vooral en stelde de vragen zo dat ik moest spreken over mijn gevoel. Zij sprak niet belerend of ‘straffend’ maar meer constaterend en legde de dingen terug die ze zag.

 

Wat het mij heeft gebracht

Ik heb geleerd om rustiger eerst over dingen na te denken en te analyseren wat ik er bij voel, in plaats van direct in een soort actie modus te schieten. Daardoor kan je ook veel beter verschillende dingen (reacties van anderen of vanuit mijn idee ‘onwenselijke’ situaties) relativeren, handelen en daar op reageren. Door middel van verschillende oefeningen heb ik geleerd om beter stil te staan bij wat ík wil en voel en welke verschillende soorten ‘ikken’ je in je hebt. Het was leuk om deze ‘ikken’ te beschrijven en te achterhalen waarom ze er zijn. Ook de oefeningen om je eigen karakter te beschrijven d.m.v. kernkwaliteiten en dat dan tegenover de andere kwadranten van eigenschappen te zetten vond ik leuk, nuttig en leerzaam.

Esmée