Home | Blog | Een familiesysteem – wat is dat eigenlijk?

Ieder individu, dus ook jij, maakt deel uit van een familiesysteem. Wat een familiesysteem is en hoe een familiesysteem werkt, ga ik je in deze blog zo goed mogelijk proberen uit te leggen. De werking van een familiesysteem is enigszins complex. Gelukkig heeft de beroemde psychotherapeut Bert Hellinger in zijn werk een aantal systemische wetten beschreven. Deze wetten gelden voor alle systemen, dus ook voor een organisatie, team en binnen jouw vriendenkring.

Het geheugen van de familie

Een familiesysteem heeft een zogenaamd systemisch geweten. Dit kun je zien als een geheugen die alle ervaringen en herinneringen door generaties heen van jouw familie opslaat en die waakt over jouw familie. Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen worden hierin opgeslagen. Denk bij dat laatste aan schuld, onverwerkt verdriet, scheidingen, ziekten, verslavingen, zelf(moorden) etc. Gebeurtenissen en personen zijn aan elkaar verbonden en dit heeft effect op het verleden, het heden en op de toekomst.

Onwaarneembaar wél herkenbaar

Een familiesysteem is onwaarneembaar, maar werkt op onbewust niveau wel in jou als mens. Je kunt het familiegeweten wél herkennen, doordat je de gevolgen ervan ervaart in jouw dagelijks leven. Jij kunt namelijk een verstoring in jouw familiesysteem ervaren. Deze verstoringen zijn vaak van de ene aan de andere generatie aan elkaar doorgegeven. Dit noem je familiepatronen. Mogelijk worstel jij nu met iets in jouw huidige leven waar je een herhaling in herkent als je naar jezelf en jouw familiegeschiedenis kijkt.

Drie systemische wetten

Hellinger beschrijft een drietal systemische basiswetten. Volgens Hellinger heb je als mens van nature drie primaire behoeften om jezelf te beschermen binnen een systeem. Uit deze behoeften volgen drie systemische wetten die voor jouw familiesysteem, maar ook voor andere systemen zoals hierboven genoemd gelden:

  1. De wet van verbondenheid: je behoefte om ergens bij te horen.
  2. De wet van ordening: jouw plek in een systeem en de behoefte aan de veiligheid van sociale regels. Systemen hebben een eigen cultuur met eigen normen en waarden.
  3. De wet van balans in geven en nemen: je behoefte aan gelijkwaardigheid in geven en nemen in relaties.

Als jij binnen een van deze wetten onbewust niet in jouw behoefte wordt voorzien, kun je een verstoring ervaren. Dit wordt zichtbaar op de oppervlakte in de vorm van jouw gedrag of via jouw communicatie. Je kunt de verstoring in jezelf ervaren als een emotie, zoals boosheid, angst of verdriet.

Wat betekent dit nu?

Mogelijk loop je nu ergens tegenaan wat zijn oorsprong vindt in jouw familiesysteem. Als jij bijvoorbeeld regelmatig vastloopt met managers in organisaties (misschien word je boos of juist volgzaam en onzeker), dan kan dat iets zeggen over de dynamiek tussen jou en je vader. Of voel jij je oververantwoordelijk op het gebied van jouw werk of juist privé? Dan heb je mogelijk op een manier voor (één van) je ouders gezorgd. Heb je als man moeite om je te binden aan een vrouw, dan heb je mogelijk nog iets te doen in de dynamiek met je moeder. Dit zijn slecht indicaties, ieder mens en situatie is natuurlijk anders.

Wel zijn er op basis van ervaringen bepaalde verbanden ontdekt. Als je hier meer over wilt weten, tip ik je graag het boek: ‘De Fontein’ van Els van Steijn. Zij heeft haar inzichten na jarenlange ervaring met systemisch werken hierin beschreven.

Mocht je nog vragen hebben neem gerust contact op.

Groet,

Anouk

Blijf op de hoogte